Onze diensten

BEGELEID WONEN

Ieder mens wil een eigen plekje, een plek waar u zich thuis voelt en waar u zichzelf kunt zijn. Mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking zijn daarin geen uitzondering. Kubuszorg heeft veel verschillende woonmogelijkheden in Elst.

DAGBESTEDING

Kubuszorg biedt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking de kans om zinvol bezig te zijn. We hebben verschillende vormen van dagbesteding, die aansluiten bij uw mogelijkheden en vaardigheden.

ONDERSTEUNING

Wij komen bij u thuis. Kubuszorg kan om verschillende redenen bij u thuis komen. Misschien heeft u behoefte aan een stukje begeleiding in uw eigen woonsituatie.

Welke diensten bieden we nog meer?

INLOOP GGZ

Onze inloophuizen in Elst zijn  ontmoetingsplekken voor mensen met een psychiatrische beperking.  Je bent van harte welkom voor een kopje koffie. Daarnaast kun je in een beschermde omgeving samen aan herstel werken. Er zijn ontspanningsactiviteiten, hobbymatige activiteiten of sport. Onze inloophuizen zijn, in tegenstelling tot de meeste andere diensten, ook toegankelijk voor bezoekers zonder een indicatie.

VRIJETIJDSBESTEDING

Kubuszorg heeft gemerkt dat het bij mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking niet altijd even gemakkelijk is om zelf contacten te leggen en deze contacten te onderhouden. We vinden het belangrijk dat onze cliënten ook buiten de dagbesteding om voldoende afleiding en aanspraak hebben. Kubuszorg organiseert activiteiten  voor cliënten die begeleid worden.

VRIJWILLIGERSWERK

Vrijwilligerswerk is werk dat u doet waarvoor u geen loon krijgt, maar waarmee de maatschappij wel blij is dat het gedaan wordt. Als vrijwilliger mag u niet de plek van een betaalde kracht innemen. Dit wil zeggen dat vrijwilligerswerk altijd extra is.

Wil je met ons in contact komen……

Bel ons!

...of mail ons!

Woningen
6
Dagbestedingsprojecten
2

Ons team

Leren en stage

Kubuszorg biedt stageplekken aan MBO-studenten, zoals:

Helpende Zorg en Welzijn, Persoonlijk Begeleider Gehandicapten Zorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen, Verzorgende (IG), Jeugdzorg, vanaf AKA niveau 1, Mode of detail niveau 2 t/m 4

HBO-opleidingen zoals:

Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, Verpleegkunde

Sport & Bewegen, Administratie, ICT enzovoort.

Belangrijk om te weten: volg je een schriftelijke opleiding, dan hebben we helaas geen stageplek voor je.
Stage lopen bij Kubuszorg betekent dat je begeleiding krijgt van gecertificeerde coaches op de werkvloer met ondersteuning vanuit de afdeling Opleidingen door praktijkopleiders.
Als onderdeel van de stage krijg je een introductiepakket met informatie over de organisatie en word je uitgenodigd voor een introductiedag, verzorgd door onze praktijkopleiders.
Je ontvangt van ons een stagevergoeding . We vragen alle stagiaires om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren vóór aanvang van de stage.

Wij zijn ons bewust van onze professionele verantwoordelijkheid. Bent u als deskundige in de zorg of vanuit een andere organisatie op zoek naar meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Over ons

Ieder mens wil graag een goed leven. Een leven met familie, vrienden, een goed huis, leuk werk en voldoende vrije tijd. Heel gewone wensen, maar niet voor iedereen. Sommige mensen hebben hulp nodig om vrienden te maken, werk te vinden of zelfstandig te wonen, bijvoorbeeld vanwege verstandelijke, psychische of psychosociale beperkingen. Kubuszorg wil die mensen ondersteunen om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Kubuszorg biedt ondersteuning aan mensen met een beperking,. Met professionele medewerkers begeleiden wij cliënten in kleinschalig opgezette woon-, en dagbestedingsaccommodaties in Elst, altijd dicht bij huis en middenin de samenleving.

Onze visie

De ondersteuning van mensen met een beperking is in beweging. Visies, acties en zeggenschap veranderen. Patiënt wordt cliënt, cliënt wordt klant en klant wordt burger. Het bevorderen en in stand houden van de kwaliteit van het bestaan en eigen regie en verantwoordelijkheid van de cliënt, zijn voor ons terugkerende, leidende principes met een eigentijdse vertaling naar vorm en inhoud. Wij gaan uit van de mens als geheel. De geestelijke, sociale en lichamelijke aspecten van een mens staan niet los van elkaar, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze beïnvloeden elkaar voortdurend. Deze samenhang, de invloed van de omgeving en al het andere waar een mens in zijn leven mee te maken krijgt, maken iemand zoals hij of zij is. Rekening houdend met de beperkingen van onze cliënten zal het burgerschapsmodel de komende jaren verder ingevuld worden, mede door de verdere invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning waarbij de gemeenten steeds meer de regie gaan voeren in de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking. Kubuszorg wil haar cliënten de zorg en begeleiding bieden bij het invullen van een goed leven en burgerschap, óók als burger zijn niet zo vanzelfsprekend is. Een gewoon leven, met een vorm van begeleiding (niet teveel en niet te weinig) die bijzonder en toegespitst is op wat de cliënt vraagt en nodig heeft; bijzonder gewoon dus.

Onze missie

Wij willen mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking dan wel sociale problemen, kwalitatief goede begeleiding en hoogwaardige huisvesting blijven bieden. De vraag van de cliënt staat centraal. Meedoen en erbij horen zijn belangrijke uitgangspunten. Ook mensen met een beperking zien wij als actieve burgers met eigen keuzemogelijkheden (burgerschapsmodel). Zij maken deel uit van de samenleving met verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor anderen en voor de samenleving. Dit alles kunnen wij alleen realiseren zolang en voor zover de maatschappij dit toestaat en ondersteunt. Niet alles kan en niet alles kan tegelijk, maar waar het kan gaan wij het initiatief nemen. Plannen maken en tot afspraken komen, tussen cliënten en hun ouders/verwanten en naastbetrokkenen, medewerkers, partners in de wijk, samenwerkende organisaties, verwijzers en gemeentelijke overheden. Bijzonder gewoon, is het motto. Altijd dichtbij en met oog voor elkaar, samenwerken aan goede zorg en ondersteuning, elke dag opnieuw: eerlijk, gewoon en professioneel.

Ketenpartners

kzzglogo
logoblauwzwartWHwapenBord2

Instructievideo Overheid

Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kan hierbij hulp bieden. De huisarts speelt sinds 2014 een belangrijke rol in de GGZ. De behandeling van mensen met wat zwaardere psychische aandoeningen gaat meer plaatsvinden dichtbij huis. (Onvrijwillige) opname in een GGZ-instelling moet een laatste keus zijn. In deze video leest u meer over de veranderingen in de GGZ in 2015.

GGZ zorg verandert in 2015

Overige informatie……

logo klacht

Klachten

Ons klachtenreglement is van toepassing op cliënten, ouders, verzorgers, medewerkers, leveranciers en andere belanghebbenden. Wat is een klacht? Een klacht is een schriftelijke melding (per brief, het formulier of e-mail) door een belanghebbende over de ontevredenheid met betrekking tot resultaten en/of dienstverlening van Kubuszorg. Als een belanghebbende ontevreden is of zich benadeeld voelt, dan gaan […]

rico2

Kleinschalig project van Kubuszorg in Elst ZoGewoon, een bijzondere winkel

ELST – ZoGewoon. Dat is de naam van de winkel in tweedehands kleding en goederen. Maar zo gewoon is de winkel helemaal niet. Mariëlle Hollander vindt van wèl! Zij is de initiator van deze winkel, die een dagbesteding geeft aan degenen, die op de normale arbeidsmarkt lastig hun plek vinden. Mooi nieuws is, dat ZoGewoon […]

3_bnk_dnk111o_140319_101_bnk_dnk111o_140319_1

Zogewoon

18 mrt 2014 Door: Vincent Bos Foto: Kirsten den Boef ELST – Zo Gewoon’ is een naam om te onthouden. Het is de naam van een nieuwe winkel in Elst. Daar is vanaf 1 april tweedehands kleding en speelgoed te koop. Klanten worden geholpen door mensen met een beperking die zo gewoon mogelijk willen leven […]

Zie alle extra informatie.....

Post adres

postbus 64, 6660 AB Elst

Contact

  • Telefoonnummer team: 06-15820246
  • Telefoonnummer directie: 06-54977554
  • AGB code: 73-730765
  • Kamer van Koophandel: 52419312

Bezoekadres

Dorpsstraat 17, 6661 EE Elst
0481-843108