Begeleiding en  dagbesteding op maat.
Jij staat als persoon centraal bij ons en niet jouw beperking.
Wij helpen jou de juiste weg te vinden bij zaken waar je tegenaan loopt. Bijvoorbeeld hulp bij het opstaan of bij het zoeken van de juiste daginvulling.
Waarbij wij ervan overtuigd zijn dat de juiste basis voor een goede samenwerking tussen bewoner en hulpverlenende organisatie bestaat uit respect, regelmaat, structuur, veiligheid en geborgenheid.
Wij zijn ons bewust van onze professionele verantwoordelijkheid. Bent u als deskundige in de zorg of vanuit een andere organisatie op zoek naar meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
“Kubuszorg wil als beschermde woonvorm een veilige plek zijn met een goed sociaal klimaat waar iedere bewoner in zijn uniek zijn wordt geaccepteerd.”
De bewoners van Kubuszorg hebben veelal een psychiatrische aandoening en/of een verstandelijke beperking. Juist voor deze kwetsbare groep bieden wij persoonlijke begeleiding en ondersteuning om hen te helpen zich voor te bereiden op een zelfstandig leven binnen de Nederlandse samenleving. Hierbij vormen welzijn, eigen woonruimte en inkomen, een sociaal netwerk en zelfstandigheid de einddoelen.